Thruxton's Liquid Cooled

TIMO'S THRUXTON RTIMO'S THRUXTON R, PHANTOM THRUXTON R - - 17x5.5 / 17x3.5 Satin black hubs, satin black rims and satin black spokes with a fire red pin stripe.

 

SIMON'S THRUXTON 1200SIMON'S THRUXTON 1200, TT BILLET 'Sulby' - Phantom finish. 17x5.5 rear, 17x3.5 front. Satin black with Dunlop Q3's.

 

ER'S THRUXTON RER'S THRUXTON R, CUSTOM PROFILE THRUXTON R - 17x5.5 / 17x3.5 profile rims, anodized bronze powder hubs, flat black chrome powder rims and matte black bronze powder spokes with Avon Storm 3D XM tires & Galfer rotors.

 

STUART'S THRUXTON RSTUART'S THRUXTON R, TT BILLET 'Sulby' - Phantom finish. 17x5.5 rear, 17x3.5 front. Satin black with contrast cuts and Galfer rotors.

 

DAVID'S THRUXTON RDAVID'S THRUXTON R

 

MILTON'S THRUXTON RMILTON'S THRUXTON R, PHANTOM THRUXTON R - - 17x5.5 / 17x3.5 Denim black hubs, denim black rims and denim black spokes with Avon Trailriders.

 

TONY'S THRUXTON 1200TONY'S THRUXTON 1200, PHANTOM THRUXTON 1200 - 17x5.5 / 17x3.5 Denim black hubs, rims and spokes. Pirelli Diablo Rosso II tires.

 

KOSTA'S THRUXTON RKOSTA'S THRUXTON R

 

SCOTT'S THRUXTON RSCOTT'S THRUXTON R, CLASSIC THRUXTON R - 17x5.5 / 17x3.5 Satin black hubs, satin black rims and stainless steel spokes.

 

A&J'S TT THRUXTON RA&J'S TT THRUXTON R, TT BILLET 'Sulby' - Phantom finish. 17x5.5 rear, 17x3.5 front. Satin black with Pirelli Diablo Super Corsa tires.